iklan header

Latihan Soal Dinamika Gerak Lurus

www.solusifisika.com

Latihan Soal Dinamika Gerak Lurus
1. Soal
Sebuah lift bergerak turun dengan percepatan 2 . Jika massa lift 600 kg dan percepatan gravitasi 10  maka tegangan tali penahan lift adalah?
A. 1200 N
B. 2400 N
C. 4800 N
D. 6000 N
E. 7200N
2. Soal
Di dalam lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam seseorang menimbang badannya terbaca pada timbangan 500 N. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap 5 , maka berat orang tersebut menjadi?
A. 100 N
B. 250 N
C. 400 N
D. 500 N
E. 750 N
3. Soal
Bila  2 kg,  3 kg,5 kg, maka besar tegangan tali  dan   masing - masing adalah?
A. 10 N dan 15 N
B. 10 N dan 250 N
C. 25 N dan 10 N
D. 10 N dan 25 N
E. 10 N dan 50 N
4. Soal
Benda dengan massa 5 kg berada di bidang mendatar kasar sesuai dengan gambar. Bila benda diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 15 N, besarnya gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah? (newton)
A. 20
B. 15
C. 10
D. 5
E. 0
5. Soal
Dua buah balok dihubungkan dengan tali dan digantung pada katrol licin. katrol dianggap tidak bermassa dan licin. Percepatan gravitasi 10 . Massa balok A 1 kg dan balok B 4 kg, hitunglah percepatan yang dialami balok?
A. 1 
B. 2 
C. 5 
D. 6 
E. 8 
6. Soal
Balok A dan massanya 5 kg, diletakkan pada baidang datar yang licin, balok B yang massanya 3 kg digantung dengan tali, dan dihubungkan dengan balok A melalui sebuah katrol. Jika g = 10 , tentukan percepatan balok tersebut? (dalam )
A. 3,50 
B. 3,75
C. 4,00
D. 5,00
E. 5,25
7. Soal
Besar tegangan tali T pada gambar di bawah ketika sistem bergerak adalah?
A. 20 N
B. 16 N 
C. 14 N
D. 12 N
E. 10 N
8. Soal
Berapakah besar gaya kontak antara balok A dan B jika diberikan gaya F = 12 N kepada benda A? (Diketahui  3 kg, 2 kg,  1 kg)
A. 1 N
B. 3 N
C. 4 N
D. 5 N
E. 6 N
9. Soal
Sistem katrol di bawah ini mula - mula dalam keadaan diam. Bila massa tali diabaikan dan g = 10 , maka waktu yang diperlukan balok pertama sampai tepat di tanah adalah?
A. 1 sekon
B. 2 sekon
C. 3 sekon
D. 4 sekon
E. 5 sekon
10. Soal
Mula - mula sistem diusahakan dalam keadaan diam dengan cara menahan balok B. Balok A berada di atas meja yang licin. Jika balok B dilepaskan maka kecepatan balok B saat menumbuk tanah adalah (g = 10 )
A. 2 m/s
B. 4 m/s
C. 6 m/s
D. 8 m/s
E. 12 m/s
11. Soal
Sebuah balok bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan pada bidang miring. Bila g = 10 , besarnya koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah?
A. 0,25
B. 0,40
C. 0,50
D. 0,60
E. 0,75
12. Soal

Balok A (massa  1 kg) dan B (massa 2 kg) disusun seperti pada gambar di atas ini! (g = 10 ). Bila koefisien gesek statis lantai dengan balok A sama dengan koefisien gesek statis balok A dan B sebesar 0,5. Berapakah gaya minimum agar balok A bergerak?
A. 10 N
B. 15 N
C. 20 N
D. 25 N
C. 30 N
13. Soal
Massa balok A dan B pada gambar adalah 10 kg 5 kg. Koefisien gesekan antara balok A dengan bidang adalah 0,2. Untuk mencegah balok B bergerak, massa balok C minimum yang diperlukan adalah . . .  kg
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
E. 30
14. Soal
The diagrm (fig a) shows a man of weight 800 N pulling a wooden create of weight 600 N with frictionless pully system. The force exerted by the man on the floor is 400 N as the crate moves upwards. Find the acceleration of the crate and the man !
A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 6 
E. 8 
15. Soal
Benda di atas bidang datar licin bermassa 10 kg dipengaruhi gaya F = 40 N, membentuk sudut   terhadap horizontal.
Jika percepatan gravitasi 10  maka percepatan dan perpindahan benda setelah gaya bekerja 6 sekon adalah?
A. 2  dan 12 m
B. 2  dan 36 m
C. 4  dan 36 m
D. 4  dan 12 m
E. 5  dan 16 m
16. Soal
Koefisien gesekan statis dan kinetik antara benda dengan bidang adalah 0,5 dan 0,4. Benda bermassa 10 kg yang berada di atas bidang datar ditarik oleh gaya sebesar 45 N mendatar, akan mendapat percepatan sebesar?
A. 4 
B. 3 
C. 1 
D. 0,5 
E. 0 
17. Soal
Benda bermassa 8 kg berada pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan   terhadap horizontal. Jika koefisien gesekan antara benda dan bidang 0,2 maka gaya gesekan yang terjadi adalah?
A. 8 N
B. 10 N
C. 16 N
D. 18 N
E. 24 N
18. Soal
Dari gambar berikut balok 1 mempunyai massa 2 kg dan 1 kg. Bila gaya gesekan antara benda 1 dengan  bidang adalah 2,5 newton, sedangkan gaya gesekan tali dengan katrol diabaikan, maka percepatan kedua benda adalah?
A. 20,0  
B. 10,0 
C. 6,7 
D. 3,3 
E. 2,5 
19. Soal
Balok A dan B dengan massa masing - masing 8 kg dan 5 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar. Koefisien gesekan statis dan kinetis antara balok dengan lantai adalah 0,5 dan 0,3. Balok C yang massanya 4 kg kemudian diletakkan di atas balok A maka?
A. tegangan tali sistem menjadi lebih kecil dari semula
B. tegangan tali sistem menajdi dua kali semula
C. sistem balok menjadi diam
D. sistem balok bergerak dengan percepatan setengah kali semula
E. sistem balok bergerak dengan percepatan dua kali semula
19. Soal


Sebuah benda bermassa   5 kg berada pada meja horizontal licin dan terhubung dengan benda lain yang bermassa   5 kg melalui dua buah katrol ringan K1 dan K2 seperti pada gambar. Katrol K1 merupakan katrol bebas, sedangkan katrol K2 merupakan katrol tetap. Besar percepatan benda A?
A. 2,0  
B. 2,4 
C. 3,2 
D. 3,6 
E. 4,0 

0 Response to "Latihan Soal Dinamika Gerak Lurus"

Post a Comment

Silahkan kasih masukan positif dan komentar secara bijak.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel